top of page

50 mil kuststräcka och över 200000 öar. Upplev vackra Sverige från havet

Fastlandskusten är 500 km lång och havsöarnas om krets är 3 700 km. Sveriges sammanlagda kustlängd, som innefattar både fastland och havsöar, är 4300 km.

bottom of page